Ταβέρνες


Στο Κουκούλι υπάρχουν και λειτουργούν τα παρακάτω καφενεία και ταβέρνες:tpr.jpg
 
 
Το Παραδοσιακό καφενείο "Ο Βικογιατρός" στο μεσοχώρι του χωριού
 


pap-2.jpg

 

Υπάρχει η ταβέρνα "Το Τρίτοχο", από την ανατολική είσοδο του χωριού κοντά στην εκκλησία.
Πληροφορίες:www.tritoxo.gr