Βρύσες


Δίπλα από την εκκλησία υπάρχει ένα κτιριακό συγκρότημα που το αποτελούν οι τρεις βρύσες στο ισόγειο και το παλιό σχολείο και το κελί στον πρώτο όροφο.
Οι βρύσες αυτές είναι:
Η βρύση του Μπασια – Μάνθου , η μεσαία και η κάτω βρύση .
Λίγο πιο πάνω από το συγκρότημα αυτό υπάρχει και μια άλλη βρύση το Σιοποτούρι .
Εξω από το χωριό και σε διαδρομή περίπου μισής ώρας στο δάσος υπάρχει και η βρύση του Ζεμπέλη