Γεφύρια και μύλοι


Map of Bridges

Στο Ζαγόρι όλα τα γεφύρια έγιναν από συντεχνίες μαστόρων που ήταν ειδικευμένοι στο κτίσιμο γεφυριών, το οποίο ήταν πολύ δύσκολο και απαιτούσε μεγάλη τέχνη.
Στην αρχή στηνόταν ο ξυλότυπος και μετά άρχιζε το κτίσιμο με κύριο δομικό υλικό την πέτρα, ταυτόχρονα κι από τις δύο πλευρές και προχωρούσαν με αργό ρυθμό προς την κορυφή. Όλα τα γεφύρια δεν είναι ομοιόκτιστα. Ανάλογα με το πλάτος του ποταμού είναι με ένα η περισσότερα τόξα. Το πλάτος των είναι περίπου δύο μέτρα και το οδόστρωμα λιθόστρωτο με μαύρη πέτρα.
Στο Κουκούλι ανήκουν τέσσερα πέτρινα γεφύρια με καμάρες στο ποτάμι του Βίκου: Το γεφύρι του Μίσιου , το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκκορου, το γεφύρι του Πλακίδα ή Καλογερικό και το γεφύρι του Κοντοδήμου ή Λαζαρίδη.
Δίπλα από τα τέσσερα αυτά γεφύρια υπήρχαν αντίστοιχα και μύλοι, οι οποίοι βρισκόταν στην δεξιά πλευρά του ποταμού, προς το μέρος του Κουκουλίου. Λόγω γειτνίασης με το αντίστοιχο γεφύρι, φέρουν και το αντίστοιχο όνομα.
Σήμερα είναι ερείπια..